Menu

Kancelaria Prawna

Bezprawie urzędnicze

Reprezentujemy liczne grupy Klientów, których interesy zostały naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego. Prowadzimy stały nadzór nad działaniem urzędników, uczestniczymy w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz karnoskarbowych. Opracowujemy strategię działania w przypadku wydania decyzji zabezpieczających oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Działamy profilaktycznie i zabezpieczająco. Chronimy przedsiębiorców i kadrę menadżerską przed próbami przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania.

  • Newsletter

METRON-TERM Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (Ip.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP  8791001878     

KRS  0000166294      

REGON  870257047

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru